Over ValorFlax

Het project ValorFlax is een valorisatietraject rond de creatie van internationale waardeketens voor kortgesneden vlasvezels in polymeer-compounds , geschikt voor verdere klassieke kunststofverwerking .
Het project ValorFlax bouwt verder op het CORNET-project FlaxHemPlast ( zie link hierna )

Met steun van

  • Agentschap ondernemen

    Agentschap Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers. Het Agentschap ondersteunt het starten, de groei en de bedrijfscontinuïteit van ondernemingen.